כננות חשמליות

כננת חשמלית QR4

כננת חשמלית QR4

כננת חשמלית QR4 הכננת החשמלית LynRus QR4 בנויה מחומרים וטכנולוגיה שעמדו במבחן הזמן כדי לספק כננת עדכנית לשירות נאמן ובלתי-פוסק.