כננות הרמה

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 1000 ק”ג (מתח נמוך)

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 1000 ק”ג (מתח נמוך)

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 1000 ק"ג (מתח נמוך) גוף הכננת עשוי מיציקת אלומיניום כדי שתהיה

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 560 ק”ג (מתח נמוך)

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 560 ק”ג (מתח נמוך)

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 560 ק"ג (מתח נמוך) גוף הכננת עשוי מיציקת אלומיניום כדי שתהיה

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 310 ק”ג (מתח נמוך)

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 310 ק”ג (מתח נמוך)

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 310 ק"ג (מתח נמוך) גוף הכננת עשוי מיציקת אלומיניום כדי שתהיה

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 160 ק”ג (מתח נמוך)

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 160 ק”ג (מתח נמוך)

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 160 ק"ג (מתח נמוך) גוף הכננת עשוי מיציקת אלומיניום כדי שתהיה

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8, משקל 2000 ק”ג (מתח נמוך)

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8, משקל 2000 ק”ג (מתח נמוך)

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8, משקל 2000 ק"ג (מתח נמוך) גוף הכננת עשוי מיציקת אלומיניום כדי שתהיה

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8, משקל 620 ק”ג (מתח נמוך)

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8, משקל 620 ק”ג (מתח נמוך)

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8, משקל 620 ק"ג (מתח נמוך) גוף הכננת עשוי מיציקת אלומיניום כדי שתהיה

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8, משקל 320 ק”ג (מתח נמוך)

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8, משקל 320 ק”ג (מתח נמוך)

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8, משקל 320 ק"ג (מתח נמוך) גוף הכננת עשוי מיציקת אלומיניום כדי שתהיה

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 1000 ק”ג

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 1000 ק”ג

מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 1000 ק"ג גוף הכננת עשוי מיציקת אלומיניום כדי שתהיה קלה ככל האפשר, ללא ויתור

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 560 ק”ג

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 560 ק”ג

מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 560 ק"ג גוף הכננת עשוי מיציקת אלומיניום כדי שתהיה קלה ככל האפשר, ללא ויתור

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 310 ק”ג (8 מ’ לדקה)

כננת הרמה | מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 310 ק”ג (8 מ’ לדקה)

מנוע שרשרת EXE דגם D8+, משקל 310 ק"ג (מהירות 8 מ' לדקה) גוף הכננת עשוי מיציקת אלומיניום כדי שתהיה קלה