כבל מתח

כבל מתח 1.5 מ’

כבל מתח 1.5 מ’

כבל מתח 1.5 מ' מתאם זה נדרש לפיצול יציאות רב-פיניות ל-16 מחברי CEE, זאת על מנת לאפשר חיבור לכננות השרשרת.