טראסים Truss

טראס D.S.T. 52

טראס D.S.T. 52

טראס D.S.T. 52 המערכת כוללת 52 קורות המסופקות עם מסילה כפולה ועגלה מתקפלת. היא זמינה גם ללא העגלה.המערכת, שהיא מודולרית

טראס D.S.T. 40

טראס D.S.T. 40

טראס D.S.T. 40 המערכת כוללת 40 קורות המסופקות עם מסילה אחת ועגלה מתקפלת. היא זמינה גם ללא העגלה.המערכת, שהיא מודולרית