תקנים ותקנות - נגישות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים

ת"י 2252 חלק 1 - מעלונים אנכיים

משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה-כללי בטיחות מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים

ת"י 2252 חלק 2 - מעלונים משופעים

משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה- כללי בטיחות מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע

נוהל סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות

אנשים מוגבלים בתנועה יכולים לקבל סיוע בהתאמת דירתם ודרכי הגישה לדירה. שיפור תנאי הדיור למוגבלים בתנועה מתבצע באמצעות ועדה משותפת למשרד הבריאות ולמשרד השיכון.

נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין

ת"י 1918 חלק 1 נגישות הסביבה הבנויה:עקרונות ודרישות כלליות

מסמכי חברה -תקנים והסמכות

ת"י 9001:2015

S&L-Solutions נבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישות התקן: ת"י 9001:2015 האישור תקף ל: מכירת מעלונים משופעים, אנכיים מערכות הרמה ובטיחות.